Iris, som är en blå somali, heter i stamnamn Kaisa Stina av Abyata och hon bor
i Åkersberga 3 mil norr om Stockholm.
Hon är född i Norge men med svenska föräldrar.
Vi följde vår trend med grekiska mytologinamn så då blev det Iris. Regnbågens gudinna.
Hon är född den 6 oktober 2017 .
Hon är harmonisk, nyfiken och glad och är gärna med överallt.
Iris kommer att bli den ena av våra nästa avelshonor när hon har åldern och förståndet inne.